Категорија...

Период 2011-2015

Пробиен и новиот рок за катната гаража кај Центарот на холокаустот

ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА КАТНИ ГАРАЖИ Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ во изминативе години докажа дека посветува особено внимание на решавање на долгогодишните проблеми со сообраќајниот метеж и паркирањето. Во таа насока, во периодот од…

Хроника за една нереализирана инвестиција: 5000 вработувања преку “Веибо – груп”

Почетната инвестиција ќе биде 180 милиони долари, а  вкупната инвестиција 400 милиони долари. Во последниот квартал од оваа година ќе почне изградбата на фабриката, а ќе биде оперативна следната година. Тие практично ќе станат најголем…

Неисполнето: Не може да се закаже регистрација на возила по електронски пат

Со цел намалување на времето потрошено за регистрирање на возило, секој граѓанин ќе има можност да закаже термин за регистрација преку Интернет. Притоа, за возила што не се постари од 5 години за кои техничкиот преглед се прави преку една…

Исполнето: ФЗОМ поблиску до граѓаните

Фондот до сега отвори канцеларии во неколку општини во град Скопје. Фондот продолжува со оваа иницијатива, со отворање на канцеларии во сите општини на град Скопје. Преку овој проект ФЗОМ ќе биде поблиску до осигурениците во…

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Воспоставување на ЦЕРТ-тим во Македонија (CERT –Computer Emergency Readiness Team) кој што ќе се поврзе со светскиот систем на ЦЕРТ. Tимот ќе работи на превентинвни мерки при сајбер напади врз Македонија и ќе ја следи состојбата во…

ВМРО-ДПМНЕ: Стажирање на Македонци од соседните земји и дијаспората во Македонија

Цел на овој проект е доближување на младите од дијаспората до Република Македонија. Предвидено е учество да земат студенти во завршните години на студирање, припадници на македонските заедници во соседните држави и во дијаспората. Истите ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Воспоставување на инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи

Цел на овој проект е поголема достапност до сите информации за работата и услугите на Министерството надворешни работи, за сите засегнати граѓани и странки. Истото ќе допринесе за побрзото информирање, но и извршување на потребите на сите…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Здравствен дом Крива Паланка

Предвидена е целосна реконструкција и адаптација на сутеренскиот простор со површина од 500 м2, во кој ќе се сместат ургентен центар, амбуланти, лабораторија, перална и стерилизација, тоалети и гардероби за персонал. Исто така, ќе се изврши…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Билети за повеќе патувања

Овој проект предвидува покрај постојните месечни, повратни и билети во еден правец воведување на нов тип на билети со можност за повеќе патувања (10 патувања).Со издавањето на овој билет МЖ Транспорт АД ќе одобрува 30% попуст од редовната…

ВМРО-ДПМНЕ: Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици

  Со рехабилитирање и реконструкција на дел од постојните железнички станици на Коридор 10 и кракот 10-д согласно добрите практики во ЕУ, се овозможува поквалитетна и побрза услуга за патниците, ќе се воведат современи системи за…

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на законот за постапување со бесправно изградени објекти

Со влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправни објекти, претстои спроведување на постапката за легализација на над 350.000 објекти или делови на објекти во Република Македонија. Со самиот закон се предвидува легализација на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионален пат Радовиш – Конче – Лубница

Реконструкцијата на оваа делница во должина од 22 км со ширина на коловоз од 6 метри ќе овозможи поврзување на градот Радовиш со населените места Ињево, Дедино, Ракотец, Конче и Лубница. Вредноста на проектот е 2,1 милиони евра, а…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконстуркција на регионален пат Струга – Дебар

Реконструкцијата на оваа делница во должина од 27 км со ширина на коловоз од 6 метри, ги поврзува градовите Дебар и Струга, како и населените места Отишани, Џепиште, Велешта и Враништа кои гравитираат кон оваа делница. Вредноста на проектот…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионалниот пат Кавадарци – Мушов гроб

Оваа делница во должина од 16,3 км, со ширина на коловоз од 6 метри, поминува и преку локални патишта се поврзува со неколку населени места и тоа: Ваташа, Дабниште, Бегниште, Косани, Горниково, Драгозел, Ресава и Страгоево. Вредноста на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на регионалниот пат Анѓелци-Вељуса

Реконструкцијата на оваа делница во должина од 3,1 км со ширина на коловоз од 6 метри ќе овозможи поврзување на населените места Анѓелци, Вељуса и понатаму кон Водоча и Баница. Вредноста на проектот е 700 илјади евра, а средствата се…

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на клучката Брвеница

Доизградбата на оваа клучка ќе значи целосно имплементирање на сообраќајното решение предвидено со проектот Автопат Скопје–Тетово. Со оваа клучка ќе се подобри комуникацијата за населението од Брвеница кон Тетово. Вредност на проектот се…

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

Во периодот 2011-2013 година ќе извршиме усогласување на ЗКП со Законот за јавно обвинителство, Кривичниот законик, Законот за судовите, Законот за прекршоците и Законот за адвокатурата.