ВМРО-ДПМНЕ: Воен правобранител – омбудсман

Ќе воведеме „Воен правобранител - омбудсман“, како механизам независен од воената командна структура кој ќе врши контрола за доследна примена на постојната законска регулатива во доменот на заштитата и регулирање на правата на вработените…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“

Преку проектот „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“, ќе продолжиме со отстапување на цели касарни или делови од касарни и други недвижности (караули, магацински групи, деловни простории и сл.), со што ќе дадеме свој…

ВМРО-ДПМНЕ: Армијата за граѓаните

АРМ ќе се вклучи во граѓански проекти во соработка со општините и со другите државни институции: Ќе ги исчистиме крајбрежните појаси на вештачките езера во Република Македонија по примерот на чистењето на Преспанското Езеро; Ќе продолжиме…

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на воениот персонал во меѓународните операции

Во меѓународните операции воениот персонал постепено ќе се зголемува од севкупната структура на копнените сили на АРМ, соодветно на динамиката на развојот на распоредливите способности, потребите и финансиските можности.

ВМРО-ДПМНЕ: Рекреација на припадниците на армијата

Ќе продолжиме со инвестиции во капацитетите за рекреација на припадниците на армијата, нивните семејства и останатите граѓани: Во комплексот Св. Наум ќе бидат изградени бунгалови и содржини за рекреација. Во комплексот Крушино ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Лепеза“

Преку подобрување на проектот „Лепеза“ во соработка помеѓу државните институции и приватните компании ќе продолжиме со поддршка за враќање во цивилен живот на професионалните војници на кои им завршува службата во АРМ, што меѓу другото…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Aктивна резерва“

Преку проектот „Aктивна резерва“, почнувајќи од 2011 година ќе започнеме со пополнување на резервниот состав на АРМ, со поранешните професионални војници на кои им завршува службата во АРМ со навршување на законски предвидената старосна…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „АРМ – мој вистински дом“

Ќе продолжиме со проектот „АРМ - мој вистински дом“ и за изградба на станови и куќи за припадниците на армијата. Врз основа на изразениот интерес од припадниците на АРМ, и по донесување на ДУП-ови од страна на општините, во првата фаза е…

ВМРО-ДПМНЕ: Документ менаџмент систем

Ќе продолжиме со имплементација на системот - софтвер за персонален менаџмент и целосна имплементација на Системот за управување со документи (Документ менаџмент систем) за работа со класифицирани и некласифицирани податоци во насока на…

ВМРО-ДПМНЕ: Центар за обука на пилоти

Ќе продолжиме со започнатиот проект за формирање на „Центар за обука на пилоти“, во кој преку квалитетен едукативен процес, реализиран од страна на меѓународни експерти, ќе создадеме пилотски кадар за потребите на државата. Центарот ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на армискиот полигон Криволак

По завршувањето на првата фаза од модернизацијата на армискиот полигон Криволак, во 2012 година ќе продолжиме со изградба на останатите предвидени содржини, со што значително ќе бидат подобрени условите за обука на овој полигон и истиот ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионален центар на АРМ за обука во зимски услови

Ќе изградиме Регионален центар за обука во зимски услови на Попова Ш апка, со сместувачки капацитети и рекреативни содржини наменети за обука за припадниците на АРМ и достапни за граѓаните.

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегија за одбрана

Со новата Стратегија за одбрана, создадовме основа за донесување на Долгорочниот план за развој на одбраната. Со него ги поврзавме стратегиските мисии со долгорочните одбранбени развојни цели на системот за одбрана, структурата и…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект: „Отворен регион“

Во периодот 2011-2015 година ќе овозможиме поголема мобилност и подобра комуникација на македонските државјани со нивните блиски што живеат во соседните држави, посебно во пограничните региони преку: Склучување договори за патување со лични…

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на Граничната полиција

Ќе продолжиме со модернизација на Граничната полиција и инвестиции во материјално-техничко опремување со високософистицирани средства за надзор на границата (термални камери со долг домет, системи за проверки на патни исправи и документи,…