Browsing Tag

Дејан Димитриевски

ВМРО-ДПМНЕ: Кредити за земјоделски инвестиции

Ја продолжуваме политиката на поволно рурално кредитирање со обезбедување на дополнително подобрени услови за кредитите обезбедени преку Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд: Кредитите што се достапни преку комерцијалните банки за сите…

ВМРО-ДПМНЕ: Зимски центар Кожуф

Во Кожув ќе го завршиме пристапниот пат до скијачкиот центар и ќе продолжиме со изградбата на потребната инфраструктура за развој на скијачкиот центар Кожуф. Носител: Министерството за транспорт и врски.

ВМРО-ДПМНЕ: Напредни ИТ-обуки за невработени

Ќе бидат спроведувани и специјализирани, напредни ИТ-обуки, исклучиво наменети за невработени лица. Предмет на овие обуки ќе биде изучување на различни програмски јазици и алатки кои ќе придонесат за стручно доусовршување во областа на…

ВМРО-ДПМНЕ: Обуки за основни ИТ-вештини

Покрај мерките за унапредување на ИТ-способностите и вештините преку формалниот образовен процес, се предвидува и спроведување на обуки за креирање на основни ИТ-вештини за повозрасни и други лица, кои немале можност да се стекнат со вакви…