Конгресниот центар во Охрид не е изграден

Проект: Изградба на повеќенаменска универзална сала и конгресен центар Опис: Град како Охрид заслужува да има современа и модерна универзална сала и конгресен центар. Преку изградбата на овој комплекс ќе создадеме место на кое ќе може да се одржуваат културно-уметнички…

Нема поставени сончеви колектори на училишта во Ѓорче Петров

    Проект: Поставување сончеви колектори за заштеда на енергија во основните училишта: „Ѓорче Петров“, „Мирче Ацев“, „Димитар Поп Ѓорѓиев – Беровски“, „Страшо Пинџур“, „Тихомир Милошевски“ и „Јоаким Крчовски“ (во соработка со Владата и со Министерството за образование и наука)…

Тетовци сѐ уште чекаат јавен градски превоз

    Проект: Јавниот превоз на Тетово ќе се организира во системот на модерен интегриран градски и урбан транспорт. Меѓуградски, со редовни линии во урбаните заедници и меѓуградски, кои ќе ги користат заедничките станици.   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Овој проект го најави…

Индустриска зона Визбегово не е урбанизирана и нема инфраструктура

    Проект: Урбанизација и изградба на инфраструктура во индустриска зона Визбегово. Опис: Во соработка со градот Скопје и општина Бутел етапно ќе работиме на урбанизација и целосно решавање на патната, водоводната и комуналната инфраструктура во индустриската зона Визбегово. Со…

Сè уште нема автомати за издавање документи

  ПРОЕКТ : „Автомати за издавање документи“  Во централни локации низ неколку градови ќе се постават автомати каде што граѓаните врз база на електронска идентификација (на пр. со биометриски документ) ќе можат да добијат повеќе услуги и документи од типот…