ВМРО-ДПМНЕ: Електронско издавање билети за железнички сообраќај

Системот за електронско издавање билети е веќе имплементиран на Железничката станица во Скопје. Следната фаза е имплементација на системот во сите поголеми станици во Република Македонија. Средствата е планирано да се обезбедат од МЖ Транспорт АД – Скопје. [Рок: 2013 – 2014]

Образложение:

Ветувањето се истражува