Категорија...

Duke u realizuar

ВМРО-ДПМНЕ: Намалување на придонесот за вработување

Придонесот за вработување ќе се намали од 1,6 отсто на 1 процент. Според, Преродбата во 100 чекори (проширена и надградена), ова намалување ќе оди во три чекори и тоа овој процент постепено треба да се намалува во 2009, 2010 заклучно со…

ВМРО-ДПМНЕ: Намалување на придонесот за здравствено

Придонесот за здравствено осигурување ќе се намали од 9,2 проценти на 6 отсто. Според, Преродбата во 100 чекори, (проширена и надградена) ова намалување ќе оди во три чекори и тоа овој процент постепено треба да се намалува во 2009, 2010…