ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

Поставување на високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции, како техничкото модернизирање така и стручното усовршување, ќе се направи лиценцирање на вработените и комјутеризација на сите центри како и ќе се создаде меѓу-институционална врска, при што граѓаните нема веќе да шетаат по разни шалтери за генерирање на еден документ, но ова право ќе го користат во јавните институции. [Рок: 2015]

Образложение:

Ветувањето се истражува