ВМРО-ДПМНЕ: Скратување на чекорите за добивање безбедни документи

Ќе ги скратиме чекорите за добивање безбедни документи со широк опсег на употреба преку: Овозможување на безготовинско плаќање на трошоците во управните служби; Поврзување на интернет-страницата на МВР со кол-центарот со можност за електронско закажување на термин за вадење документи и проверка дали се документите изготвени.

Образложение:

Овој проект е реализиран. Овозможено е безготовинско плаќање на трошоците во управните служби, како и електронско закажување на термин за вадење документи и проверка дали се документите изготвени. Ова ветување се оценува како исполнето. [Ажурирано на: 08.04.2014]

Линкови: