Категорија...

Конкретност

konkretnost obećanja

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

Во периодот 2011-2013 година ќе извршиме усогласување на ЗКП со Законот за јавно обвинителство, Кривичниот законик, Законот за судовите, Законот за прекршоците и Законот за адвокатурата.

Никола Груевски: Субвенционирањето на земјоделското производство постојано се зголемува и достигна…

Субвенционирањето на земјоделското производство постојано се зголемуваа за од 27 милиони евра во 2007 година, сега да достигнат бројка од 130 милиони евра. За следната година за субвенции во земјоделството и руралниот развој премиерот…

Коце Трајановски: Оградата на мостот кај Холидеј Ин е 1 000 000 евра

Оградата на мостот кај Холидеј Ин не е скапа. Практично, по проектантските цени таа требаше да биде некаде околу 3 милиони евра. Меѓутоа благодарение на јавното наддавање, т.е. на електронска аукција се симна на 1 милион евра. Поскапа е во…

Никола Груевски: Според ММФ, македонската економија ќе има најголем раст во регионот

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) даде проценка дека во ова турбулентно време на огромна европска должничка криза и рецесија во ЕУ, Македонија ќе има раст од 2 проценти. Тоа навидум не е многу голем раст, но кога ќе се спореди со сите…

Никола Груевски: Македонија е четврта во Европа по најмало задолжување

Економските политики на Владата се покажаа многу исправни, посебно политиката на раздолжување која придонесе во моментот со стапка од само 26 отсто од БДП да бидеме четврти во Европа по најмало задолжување, што претставува најдобар…

Никола Тодоров: Бесплатни ПАП тестови од 1 април

Бесплатни ПАП тестови за сите жени во државата. Министерството за здравство од 1 април за почеток ја повикува женската популација на возраст од 24 до 35 години, започнува скринингот за рано откривање на ракот на грлото на матката. Откако ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

Ќе се доизгради двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4, во должина од 10,50 km, инвестиција вредна 3,25 милиони евра. Со овој проект најголемите трафостаници во овој регион ќе се затворат во прстен, што ќе придонесе до…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3

Ќе ги завршиме активностите за реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3, со кој ќе се овозможи приклучок на новата ХЕЦ Св. Петка. Вредноста на проектот е 1,5 милиони евра и се планира да биде завршен до крајот на 2011…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

Во првата половина на 2012 година ќе се заврши со реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1, инвестиција вредна околу 1 милион евра, со што ќе се зголеми пропусната моќност на постојниот далекувод.

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

За потребите на АД МЕПСО, ќе се набави и инсталира нов SCADA/EMS систем. Системот ќе овозможи поквалитетен надзор и управување со Електроенергетскиот систем на Република Македонија во реално и проширено време со висока доверливост,…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

Ќе ја реализираме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Р. Македонија) – ТС Ниш (Р. Србија) во должина од 69,83 km. За оваа инвестиција обезбедени се 19,2 милиони евра и далекуводот се планира да биде пуштен во работа во…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан…

Ќе ја започнеме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Р. Македонија) – ТС Елбасан (Р. Албанија). Должината на овој далекувод се планира да изнесува околу 90 km. Во рамките на овој проект ќе биде изградена нова 400/110…

ВМРО-ДПМНЕ: Втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово

Ќе отпочнеме со активности за изградба на втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово во должина од 19 km, со инвестициска вредност од околу 6 милиони евра. Реализацијата на овој проект ќе овозможи пристап до…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

По примерот на реномираните светски образовни институции, ќе формираме Центри за кариера за информирање и професионално советување за учениците во рамки на средните училишта и универзитетите. Основната функција на центрите ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

Преку кофинансирање во износ од 5.000 евра ќе обезбедиме финансиска поддршка за компаниите за изработка на  физибилити- студии за влез на нови пазари. Целта на проектот е да се овозможи пристап за македонските компании до информации за…