Отворени се детски градинки во с. Оризари и с. Бели

Базенот во Кочани остана непокриен

Извршени се реновирања на стадионот во Кочани