Како Мира „Дизел“  го засени  НАТО

Ако се гледа според бројот на наслови по интернет медиумите пратеничката од СДСМ, Мира Стојчевска, дебело ги засени сите настани изминативе неколку дена. Пратеничката позната во јавноста  како „Мира дизел“, целосно ги преклопи…

Никола Груевски: Екстерното тестирање во високото образование е манипулација на опозицијата

„Екстерно тестирање во високото образование не се планира и нема да има. Екстерното тестирање е она што го знаeме од основните и средните училишта. Тоа е за наставниците, дали дале реална оцена на ученикот.  Кај државниот испит, фокусот е…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегија за спроведување на дополнителна настава на македонски јазик во странство

Ќе развиеме Стратегија за спроведување на дополнителна настава на македонски јазик во странство и создавање на мрежа на македонски училишта во светот.

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка за развој на проекти на македонската заедница во странство

Ќе обезбедиме дополнителна поддршка за развој на проекти на македонската заедница во странство, за обнова на постојните и отворање на нови македонски културни објекти, како и за заштита на спомениците на македонската култура во странство.

ВМРО-ДПМНЕ: Меѓународни договори за заштита на правата на македонското малцинство

Дипломатски активности за потпишување на меѓународни договори за заштита на правата на македонското малцинство и континуирано следење на остварувањето на правата на Македонците во странство.

ВМРО-ДПМНЕ: Национален визен центар

Ќе работиме на заокружување на мрежата на Националниот визен центар сместен во МНР, кој, до крајот на октомври 2008, треба да биде поврзан со македонските амбасади во странство, со цел да се воспостави единствена и централизирана контрола…

ВМРО-ДПМНЕ: Проширување на дипломатската мрежа

Ќе работиме на проширување на дипломатската мрежа на Македонија со отворање на амбасади, освен во европските земји, и во израел и индија, земји што нудат можности за продлабочена политичка, безбедносна и економска соработка . исто така, и…

ВМРО-ДПМНЕ: Визна либерализација

Во однос на либерализацијата на визниот режим, како резултат на исполнувањето на речиси сите предуслови (биометриски пасоши со ЕУ-стандарди, договор за реадмисија, отворање визен центар, видлива борба против корупцијата и криминалот, и во…