Категорија...

Ветувања: Информатичка технологија

Сè уште не е функционален единствениот повикувачки број за кризни ситуации Е-112

ВЕТУВАЊЕ: Ќе воспоставиме единствен систем за известување и тревожење и единствен комуникациско-информациски систем со реализација на повикувачкиот број за кризни ситуации - Е-11. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на СДСМ дека ќе…

Ни трага од ветените интернет клубови на ДУИ

Ветување: Отворање на интернет клубови ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Во изборната програма на ДУИ, „Платформа 2020“, во делот „Јавни услуги” е дадено ветувањето за отворање на интернет клубови. Ова ветување досега (25.09.2018)  не е…

Не е намален данокот на добивка за информатичките компании

Ќе го намалиме данокот на добивка за информатика и информатички технологии на 5%   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на  СДСМ дадено за предвремените парламентарни избори (декември 2016 г.) дека во привите шест месеци од мандатот ќе се намали…

Владата вети и воведе „Отчетномер“

Владата на Република Македонија на прес конференција на 21.03.2017 година претстави електронска алатка (што ние неофицијално ја нарековме Отчетномер), за „мерење“ на трошоците на министерствата и другите институции од централната власт, што…

Сите министерства сè уште не ја објавија целата листа документи од јавен карактер

Оваа втора проверка на веб-сајтовите на сите 15 министерства покажа дека иако, во однос на претходниот пат, сега е зголемен бројот на министерствата кои ја објавиле целата листа на документи, сепак, тоа не го сториле сите министерства

Министерствата објавија само дел од документите од јавен карактер

Иако рокот за објавување (15.11.2017), помина може да се забележи дека досега (29.11.2017) на интеренет - страниците на министерствата не е објавен целиот сет од 21 документ во формата утврдена од МИОА, туку со исклучок на неколку…

Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

   Проект: Колкав буџет за цигари? Изработка на интернет-калкулатор кој ќе ја пресметува вистинската цена за пушачите и пресметка на заштедата доколку граѓаните престанат да пушат. Секој граѓанин ќе треба да внесе колку цигари пуши…

Нема апликација „Пешачи низ Македонија“

Проект: Пешачи низ Македонија. Ќе се изработи апликација „Пешачи низ Македонија“ која ќе се користи за избор на локација за рекреација. На апликацијата ќе бидат прикажани националните паркови, природни убавини во општините во Македонија,…

Проектот “Културни информативни зони” спроведен само на хартија

Целта на овој проект е воспоставување на информативни зони со кои преку информатичко комуникациските технологии ќе се презентира и промовира богатото културното наследство на Република Македонија. Инфо таблите ќе бидат поставени пред…

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Воспоставување на ЦЕРТ-тим во Македонија (CERT –Computer Emergency Readiness Team) кој што ќе се поврзе со светскиот систем на ЦЕРТ. Tимот ќе работи на превентинвни мерки при сајбер напади врз Македонија и ќе ја следи состојбата во…

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

Со цел зголемување на безбедноста на патиштата, ќе се изработи апликација со детален преглед за безбедноста на патиштата, податоци за локациите каде што имало сообраќајни несреќи, бројот на лесни и сериозни повреди и колку смртни случаи…

ВМРО-ДПМНЕ: Документ менаџмент систем

Ќе продолжиме со имплементација на системот - софтвер за персонален менаџмент и целосна имплементација на Системот за управување со документи (Документ менаџмент систем) за работа со класифицирани и некласифицирани податоци во насока на…

ВМРО-ДПМНЕ: Зајакнување и проширување на главната мрежа на МВР

Со Зајакнување и проширување на главната мрежа со оптички кабли ќе ги поврземе главните центри и ќе поставиме нови безжични линкови на недостапните места од зелениот граничен појас, заради подобрување на квалитетот на врските и зголемување…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за информациска безбедност

Ќе воведеме систем за информациска безбедност, кој опфаќа подигнување на степенот на физичка заштита, непрекинато напојување со електрична енергија, противпожарна заштита, издвојување на мрежата за користење Интернет и регулирање на…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска лична карта

Согласно со европските практики, ќе воведеме електронски лични карти. Покрај за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето, тие ќе се користат и за потврдување дека е идентитетот автентичен и реален. Со оваа лична карта на…

ВМРО-ДПМНЕ: Скратување на чекорите за добивање безбедни документи

Ќе ги скратиме чекорите за добивање безбедни документи со широк опсег на употреба преку: Овозможување на безготовинско плаќање на трошоците во управните служби; Поврзување на интернет-страницата на МВР со кол-центарот со можност за…