Актуелно

 • Ажурирано: Променети податоци на веб-сајтот на ДИК за резултати од изборите

  Ажурирано: Променети податоци на веб-сајтот на ДИК за резултати од изборите

  Во текот на денешниот ден (29.04.2014) на веб-страницата за резултати од изборите на ДИК беа сменети дел од податоците за излезност и број на гласови. Пред 10 часот навистина стоеја бројките како што се забележани во написот на Либертас.мк. Моментално има [...]
 • Резултати од исполнетоста на ветувањата дадени во 2011 година

  Резултати од исполнетоста на ветувањата дадени во 2011 година

  Во изминатиот период тимот на Вистиномер посвети значително време на анализа на целата изборна програма на власта за периодот 2011-2014. Анализирани се 704 ветувања, според следната методологија: Секое идентификувано ветување добива оценка според степенот на исполнетост: исполнето, делумно исполнето или [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Лекови на рецепт од 1 до 31 во месецот

  ВМРО-ДПМНЕ: Лекови на рецепт од 1 до 31 во месецот

  Со воведувањето на централизираниот ИТ-систем во ФЗОМ, како и со интегрираниот здравствен информатички систем и електронската здравствена картичка во Р. Македонија се овозможува постепено укинување на квотите нааптеките. Со информатичкиот систем конечно ќе можат да се препишуваат лекови без ограничување во [...]
 • Што е недоследно во Програмата на ВМРО-ДПМНЕ?

  Што е недоследно во Програмата на ВМРО-ДПМНЕ?

  Пишува: Мирјана Најчевска 1. Недоследно е тоа што тој што ја правел не знае дека станува збор за парламентарни, а не за локални избори Во програмата има стотици проекти кои се во надлежност на локалната самоуправа, а не во надлежност на [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Рана социјализација“

  ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Рана социјализација“

  Во Република Македонија опфатеноста на децата во предучилишните установи е многу мала во споредба со земјите во светот. Според анализата подготвена од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, само 24% [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Обука за концептот на Е-Влада

  ВМРО-ДПМНЕ: Обука за концептот на Е-Влада

  Ќе бидат спроведени обуки на државни службеници кои се надвор од областа на ИКТ, за вовед во концептот на е-Влада, разбирање на предностите од воведувањето и градењето на тој концепт, потребните чекори за остварување на истиот и сл. Обуките ќе [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на здравствените домови

  ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на здравствените домови

  Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе инвестира во реконструкција и санација на централните објекти на 34 здравственидомови, од кои најголем број се постари од 50 години. При тоа ќе се користат градежни материјали и технологија, која соодветствува со современите функционални потреби и енергетска [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Интегриран здравствен информатички систем и електронска здравствена картичка

  ВМРО-ДПМНЕ: Интегриран здравствен информатички систем и електронска здравствена картичка

  Ќе го финализираме проектот на целосна компјутеризација на здравствениот систем кој се реализира во неколку фази со крајна цел замена на здравствените книшки и сините картони со нови електронски картички и воведувањето на електронско медицинско досие за секој граѓанин, воведување на централизиран [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Комерцијализација на знаењето и науката

  ВМРО-ДПМНЕ: Комерцијализација на знаењето и науката

  Со проектот ќе се овозможи правна рамка, по примерот на напредните европски високообразовни системи, со која јавните и приватните универзитети ќе се охрабрат да го интензивираат отворањето на компании заради продажбана своите научни резултати, откритија или патенти, услуги од јавни овластувања, [...]
 • ВМРО-ДПМНЕ: Акредитација на лабораториските и другите услуги

  ВМРО-ДПМНЕ: Акредитација на лабораториските и другите услуги

  Ќе ги продолжиме активностите за акредитација на лабораториските и другите услуги кои ги обезбедуваат универзитетските институти. Носител: Министерството за здравство. [Рок: 2015 година] [...]
Утврдете ја вашата генерална идеолошка ориентација