Категорија...

Делумно исполнето

Експресниот пат Велес-Штип сè уште не е готов

Вкупната должина на овој пат (Велес - Штип, до Кадрифаково н.з.) е 24,3 км. Реализацијата на овој проект се изведува во три фази од кои првата фаза, односно рехабилитацијата на делницата клучка Велес (трета лента)–Лозово–Сарамзалино во…

Уредување на јавните површини зад Градски ѕид

Ново урбано уредување и хуманизирање на површините зад Градски ѕид по целата негова должина со оформување на шест нови пјацети. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Градоначалникот на  Општина Центар, Андреј Жерновски, пред три години во кампањата…

Здравствените книшки сè уште се потребни за дел од осигурениците

Во Програмта на владејачката ВМРО ДПМНЕ за периодот 2014-2018 година во делот „Здравје за секој дом, здравје за секој граѓанин“,  стр.307, која е во најголем дел преточена во програмите на Владата и на министерствата, се наведува,…

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ПЕТ-центарот е предвиден како современ здравствен објект, во кој ќе биде вградена најсовремена опрема за радиофармација, радиопротекција и дијагностика. Локацијата на овој објект е во кругот на Градската општа болница „8 Септември“, Скопје.…

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација и електронска наплата на патарините

Јавниот повик за реализација на електронска наплата на патарините е во завршна фаза. Се очекува до јуни 2014 година да биде склучен договор, а рокот за реализација на проектот е 18 месеци по склучувањето на договорот. Модернизацијата на…

Изградбата на новиот водовод во Тетово ќе заврши пред 15 декември

Гледаме дека се интензивирани работите и се очекува овој проект да се заврши, начелно, пред договорениот рок. А, договорениот рок е 15 декември (2015 година). Обралозжение: Ова ветување го даде министерот за животна средина и…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и изградба на административна зграда на Министерството за транспорт и…

Надградбата и реконструкцијата на управната зграда на Министерството за транспорт и врски е во тек. Со реализацијата на овој проект ќе се добие поголема функционалност и ефикасност на работата во Министерството, со тоа што сите органи што…

Андреј Жерновски: Боемска улица во Дебар Маало

Оформување на посебна Боемска улица во Дебар Маало, по терк на Белградската Скадарлија, каде ќе се чува и негува посебниот скопски шарм, на потегот од ресторан Идадија до Градежниот факултет - по целата должина на сегашната улица Раде…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на…