Не е изградена браната „Конско“

Нема абер од новиот мост на реката Бабуна во Богомила

Не е изградено ветеното основно училиште во Горно Нерези

Реконструкцијата на улицата „11 Октомври“ во Пробишптип доцни четири години

Изградена улицата „Анастас Митрев 3“ во Мичурин

Изграден резервоарот за вода во село Сиричино

Учениците од ОУ „Петар Мусев“ не добија нова спортска сала

Ѓорче Петров – Општина со слаб локален економски развој

Не е започната изградбата на социјалните станови во Општина Бутел

Не е формиран инкубатор за мали претпријатија во Општина Кисела Вода

Доцни Зeлениот катастар на Скопје на чија подготовка се чека цела деценија

Не е објавен конкурс за изградба на нова спортска сала за Работнички

Во тек е изградбата на училиштето во Капиштец

Не е изградена нова поликлиника во Општина Илинден

Велес не доби покриен градски пазар

Дабничка Река во Прилеп не е покриена – ниту „ш“ од шеталиштето

Базенот во Кочани остана непокриен

Струмица не ги доби двата ветени булевара