Категорија...

Ветувања: Рурален развој

Не е изграден нов сточен пазар во Чешиново-Облешево

Проект: „Проширување и модернизирање на сточниот пазар“. Сточниот пазар во Чешиново-Облешево е најголем сточен пазар во источна Македонија. Со измени на Генералниот урбанистички план ќе пристапиме кон инфраструктурно уредување на…

Главната улица во село Непроштено е асфалтирана

Проект: Реконструкција на локалната улица во село Непроштено (2013-2014)   Буџет: 9 милион денари-Светска банка за градење и развој ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Во програмата „Заедно градиме“, кандидатот на ДУИ на локалните избори 2013 година,…

Асфалтирани внатрешните улиците во село Симница

Проект:  Асфалтирање на внатрешните улици во с. Сминица Ќе се асфалтираат двете главни улици во село Симница (Рок: 2015) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето за „Асфалтирање на внатрешните улици на село Симница“   е исполнето ветување на…

Изграден резервоарот за вода во село Сиричино

Проект: Изградба на резервоар за вода во село Сиричино. Изградба на резервоар за вода во село Сиричино со капацитет од 300 кубни метри, со што ќе се обезбеди квалитетно снабдување со вода за жителите. Средствата за реализација…

Изграден кружниот тек во Берово

Проект: АСФАЛТИРАЊЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ Изградба на современо сообраќајно кружно решение на влезот на град Берово. (Рок: 2015 година) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Кружен тек на влезот на Берово вети во својата изборна програма за локалните…

Ратево не е приклучено на беровскиот водовод

Приклучување на село Ратево во регионалниот систем за снабдување со вода на општина Берово. (Рок: 2014 година) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Приклучување на селото Ратево на градскиот водовод на Берово вети пред локалните избори во…

Изграден цевководот во Црквино

Проект: Водоснабдување на населеното место Црквино Опис: Со проектот е предвидена изградба на доводен цевковод од изворот до резервоарот со препумпна станица, со вкупна должина од 1.620 метри. По должината на трасата за нормално…

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

За почеток ќе се изврши поправање, а потоа и реконструкција и проширување на патот. Во ветувањето се вели дека Демократската Унија за Интеграција ќе продолжи да ги фаворизира проектите од патната инфраструктура со цел да овозможи…

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

„Студија за развој на алтернативниот и рурален туризам. Алтернативниот туризам е многу широко поле, кој во себе вклучува неколку видови на туристички пакети. Повеќето од албанските села во Македонија, кои се простираат во регионот на…

ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

„Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци и патиштата кои водат до Бреза и Малино. Реконструкцијата на преостанатиот дел на патниот правец Скопје-Танушевци ќе продолжи се до негово целосно асфалтирање.“

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за планирање на истражувањето во областа на земјоделството и руралниот развој

Ќе воспоставиме систем за планирање на истражувањето во областа на земјоделството и руралниот развој преку повеќегодишната програма за истражување подготвена во консултации помеѓу Министерството за земјоделство и земјоделските истражувачки…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект 50 нови винарски визби

Проект 50 нови винарски визби, кој вклучува понуда на 50 атрактивни градежни локации во винарските региони за нови винарски визби со можност за користење на државна поддршка со кофинансирање на дел од трошоците преку програмата за рурален…

ВМРО-ДПМНЕ: Развој на фамилијарни бизниси во руралните средини

Ќе го стимулираме развојот на фамилијарни бизниси или остварување на дополнителни приходи од земјоделски и неземјоделски дејности со можност за самовработување особено во калемарство, пчеларство, цвеќарство, занаетчиство, руралниот туризам…

ВМРО-ДПМНЕ: Локални акциски групи

Ќе го поддржиме формирањето на Локални акциски групи составени од претставници на локалната самоуправа, бизнис-секторот и од невладиниот сектор за подготовка и спроведување на мерки што произлегуваат од потребите на локалната заедница.…