Градинката во Бардовци остана за промоција во новата изборна кампања на Јакимовски

Стаклената пирамида во Прилеп остана само празно ветување

Ништо од елитната населба „Градина“ во Прилеп

Не е изградена индустриската зона во село Речица, Куманово

Не е изградена регионалната градинка во Општина Теарце

Не е изградена нова градинка во Стајковци

Не е изграден кружен тек кај автобуската станица во Неготино

Наместо модерен стадион, прилепчани добија обрасната ливада

Не е изграден колекторски систем во Радожда

Во Струмица не е изградена новата противпожарна станица

Спортскиот центар со ергела во Злокуќани остана на хартија

Кавадарчани останаа без зоолошка градина

Нема абер од новиот мост на реката Бабуна во Богомила

Не се намали времето за чекање за операција на катаракта

Сè уште нема нова градинка во Волково

Учениците од ОУ „Петар Мусев“ не добија нова спортска сала

Не е започната изградбата на социјалните станови во Општина Бутел

Не е формиран инкубатор за мали претпријатија во Општина Кисела Вода