Категорија...

Ветувања: Надворешни работи

Подобрени условите во повеќе училишта и градинки во Охрид

Градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески на предвремените локални избори во април 2019 година вети подобрување на условите во градинките и училиштата во Охрид. Ова ветување на Георгиески е исполнето. Проверката на „Вистиномер“ покажа…

Преговорите за нови амбасадори се почнати, столчињата сè уште празни

Отпочнување консултации со Претседателот на Република Македонија за пополнување на упразнетите места во дипломатските претставништва. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето за отпочнување консултации со Претседателот на државата за…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Македонско лоби во ЕУ“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе отвори канцеларии во главните градови и центри за одлучување на Европската Унија, во кои ќе бидат вклучени влијателни Македонци и пријатели и поддржувачи на нашата држава. Целта на проектот е постојано лобирање меѓу…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Форум на македонски експерти во странство“

Ќе се формира Форум на македонски иселеници – стручни лица во своите области на дејствување, со кои ќе се остварува постојан контакт и кои ќе бидат ангажирани и консултирани за значајни прашања од областа во која тие работат.

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Далеку, а блиску“

Посветувајќи му особено и безрезервно внимание на македонскиот јазик, традицијата и културата, ВМРО-ДПМНЕ ќе обезбеди организирање на дополнителна настава за изучување на македонскиот јазик, историјата и културата за деца и возрасни во…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Регионални форуми“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде иницијатор и промотор на проект за Регионални форуми кои ќе ги опфатат земјите членки на Европската Унија од соседството и државите од Југоисточна Европа. Овие форуми ќе поттикнуваат соработка во неколку…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Ало ЕУ“

Проектот предвидува креирање на бесплатна телефонска служба која ќе им биде достапна на граѓаните за сите основни информации во врска со Европската унија и процесот на евроинтеграции на Република Македонија. Преку воспоставување на една…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Учиме за ИПАРД“

Со напредокот на Република Македонија кон Европската унија, се отвораат голем број фондови кои може да ги користи не само државата, туку и граѓаните. Еден од тие фондови е ИПАРД, кој овозможува кредитирање и помош за руралниот развој и…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „е-Дијаспора“

ВМРО-ДПМНЕ смета дека е потребно да се воведе систем за електронска комуникација на дијаспората со државните органи, на начин кој ќе им овозможи соодветно плаќање за конзуларните услуги, но и за плаќање на сите видови обврски и услуги во…

ВМРО-ДПМНЕ: Нови мерки од Програмата ИПАРД

Во 2012 година ќе се преземат активности и за акредитација на нови мерки од програмата ИПАРД кои се однесуваат на подобрување и развој на руралната инфраструктура, локален рурален развој со кои ќе се овозможи и општините да аплицираат за…

ВМРО-ДПМНЕ: Програма ИПАРД

Ќе продолжиме со подготовки за акредитација на останати мерки од Програмата ИПАРД, односно мерката за техничка помош за која очекуваме акредитација до крајот на 2011 година. Со акредитација на оваа техничка мерка ќе се овозможи зајакнување…

ВМРО-ДПМНЕ: Проекти финансирани од европски фондови

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со реализација на проектите финансирани од европските фондови во областите на: реформи во системот на финансиска контрола на централно и на локално ниво; финансирање на инфраструктурни проекти предложени од…

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка за македонското иселеништво

Во согласност со македонските уставни одредби, на билатерален и на мултилатерален план ќе се залагаме за почитување на малцинските и на националните права на Македонците што живеат во соседните земји, како и во Европа, САД, Австралија и во…

ВМРО-ДПМНЕ: Редовни контакти со македонската дијаспора

И во наредните четири години посветено ќе работиме на зачувувањето на посебноста на Македонците во рамките на државите во кои живеат, како и на зачувување и афирмирање на македонскиот културен, јазичен и национален идентитет. Преку…

ВМРО-ДПМНЕ: Политика на отворени врати за иселениците

Ќе продолжиме со политиката на отворени врати кон успешните Македонци од дијаспората и нивното вклучување во општествено-политичкиот живот во земјава. Со цел да го олесниме враќањето на нашите иселеници во татковината, потпишавме Договори…

ВМРО-ДПМНЕ: Економска дипломатија

ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да става посебен нагласок и на економските активности на македонските дипломатско-конзуларни претставништва, особено во делот на привлекување на инвеститори во Република Македонија, преку промоција на предностите за…

ВМРО-ДПМНЕ: ООН и УНЕСКО

ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со концептот на активен мултилатерализам во надворешната политика. По успешното претседавање со 62. Генерално собрание на Обединетите нации, Република Македонија ќе продолжи со своето активно учество во сите форуми на…

ВМРО-ДПМНЕ: Набљудувачки статус во Организацијата на американските држави

Владата ќе се заложи за добивање на набљудувачки статус на Република Македонија во Организацијата на американските држави, мултилатерален форум каде членуваат огромното мнозинство на земји од Јужна Америка.