Категорија...

Се истражува

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Демократската Унија за Интеграција, по бројни консултации со меѓународни експерти, реномирани во оваа област, ќе се залага за измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, имено за: Промена на досегашниот…

ДУИ: Субвенционирање на потрошувачката на енергија

Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија. Со оваа програма ќе се субвенционира потрошувачката на енергија (електрична енергија, греење со дрва, јаглен, нафта за домаќинство и за греење). Корисниците на оваа програма се…

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

Се обезбедува ново право за лице кое до 18-годишна возраст го имало статусот на дете без родители и без родителска заштита, во вид на право на парична помош за студирање во износ од 9000 денари ако користи изнајмен социјален стан, а ако не…

ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

Поставување на високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции, како техничкото модернизирање така и стручното усовршување, ќе се направи лиценцирање на вработените и комјутеризација на сите центри како и ќе се создаде…

ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

Имајќи предвид дека во руралните области се далеку од користењето на народните куjни, каде што е познато дека сиромаштијата во овие региони е поизразена, Министерството за труд и социјална политика ќе преземе иницијатива за проширување на …

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик

Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик од април 2011 година, кои се однесуваат на соодветно регулирање на кривичните дела Поткуп и Противзаконито посредување, согласно со Кривичната конвенција за корупција на…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад

Ќе изградиме депонии и ќе воспоставиме интегриран систем за управување со отпад во Полошкиот регион и Југоисточниот регион преку концептот на јавно-приватно партнерство.

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

Сите податоци на едно место, во дигитална форма заради донесување квалитетни одлуки. Со реализација на проектот регионите/општините ќе добијат комплетен дигитализиран преглед на сите подземни инсталации и систем за собирање, обработка,…

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

За почеток ќе се изврши поправање, а потоа и реконструкција и проширување на патот. Во ветувањето се вели дека Демократската Унија за Интеграција ќе продолжи да ги фаворизира проектите од патната инфраструктура со цел да овозможи…

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

Реконструкција на објектите на ЈЗУ.  Проектот за реконструкција на објектите на јавните здравствени установи заедно со нивно снабдување со модерна опрема за здравството ќе овозможи подобрување на здравствените услуги и подобрување на…