Категорија...

Исполнето

Пензионерите се возат бесплатно и во недела

ПРОЕКТ: БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН ТРАНСПОРТ ВО ГРАДСКИОТ СООБРАЌАЈ ВО СКОПЈЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВМРО-ДПМНЕ се грижи за старите лица, Владата во соработка со градот Скопје до сега овозможи бесплатен превоз во градскиот јавен сообраќај во…

Изграден патот до манастирот „Свето Преображение” во Зрзе

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПАТ СЕЛО КОСТИНЦИ–СЕЛО ЗРЗЕ–МАНАСТИР „СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТОВО“, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ Овој пат е во должина од 7,5 километри и ширина од 3,5 метри и ќе обезбеди современ и соодветен пристап до…

Заменети прозорците на О.У. „Гоце Делчев“ во Гостивар

Проект: Замена на прозорците на О.У. „Гоце Делчев„ во Гостивар. Со реализацијата на овој проект се очекува 1700 ученици на ова училиште да следат настава во објект со нови санитарни чворови, заменети прозори и врати и нов кров.…

Отворена првата градинка во населбата Пинтија

Отворање на клон на јавна детска градинка во продолжение на подрачното ОУ „Рајко Жинзифов“ во населбата Пинтија за 80 деца. Средствата за овој проект ќе ги обезбеди општината Кисела Вода. (Рок за реализација: декември 2014 година)…

Радишани доби нова градинка

Изградба и проширување на детска градинка „11 Октомври“ во населба Радишани ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Новата градинка во Радишани е пуштена во употреба во август 2016 година. Ова е  исполнето ветување на  градоначалникот на Бутел,  Петре…

Кисела Вода доби нов Дом на културата

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДБА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА Со заедничката реализација на овој проект, Министерството за култура и општината Кисела Вода ќе го реконструираат Домот на културата…

Реставрирана Златковата кула во Кратово

ПРОЕКТ: САНАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ЕНТЕРИЕРОТ ВО ЗЛАТКОВА КУЛА - КРАТОВО Проектот опфаќа комплетна реставрација на ентериерот и адаптација на објектот кој потекнува од 14 век. Носител: НУ Национален конзерваторски центар –…

Конзервиран фрескоживописот во црквата Св. Спас во Штип

ПРОЕКТ: КОНЗЕРВАЦИЈА НА ФРЕСКОЖИВОПИСОТ ВО ЦРКВАТА „СВ. СПАС“ Проектот опфаќа конзервација на фрескоживописот во црквата „Св. Спас“, кој датира од 14 и 17 век. Носител: НУ Завод за заштита на спомениците и музеј - Штип (Буџет: 300.000…

Реконструирана Спомен – костурницата во Велес

ПРОЕКТ: САНАЦИЈА НА СПОМЕНИКОТ НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ ОД НОВ ОД ВЕЛЕС И ВЕЛЕШКО Продолжуваме со комплетната санација на покривната површина на овој споменик на културата кој е своевиден белег на градот Велес и кој поседува импозантен…

Театарот во Велес наместо 10,5 чинеше 12 милиони евра

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ТЕАТАР ВО ВЕЛЕС  Изградбата на театарот во Велес е во завршна фаза и ќе биде промовиран во првата половина на оваа година. Со изградбата на новиот театар, Велес - градот на првото училиште на македонски јазик, првата…

Целосно обновен Стариот амам во Тетово

ПРОЕКТ: ,,СТАР АМАМ” ТЕТОВО Продолжуваме со реализацијата на проектот кој ќе овозможи заштитата на ова вредно културно наследство од османлискиот период. Носител: НУ Национален конзерваторски центар – Скопје ( Буџет: 400.000…

Обновени конаците на Бигорскиот манастир

Проект: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА НА МАНАСТИРОТ „СВ. ЈОВАН БИГОРСКИ“ Во завршна фаза се реконструкцијата и санацијата на манастирот „Свети Јован Бигорски“, кој е еден од најзна- чајните и највредните споменици на културата од…

Изградени детско и спортско игралиште во Усје

Изградба на детско и спортско игралиште во месната заедница Усје Изградба на детско и спортско игралиште на сегашниот фудбалски терен во месната заедница Усје и Стаклара-Камник, во насока на подобрување на условите за спорт и…

Реконструирана детската улица „Тоше Проески“

Проект: Изградба на пешачка патека – продолжување на детската уличка Тоше Проески во средишното јавно зеленило во делот на населба Јане Сандански и реконструкција на постојната улица Тоше Проески во Ново Лисиче Опис на…

Изградени тротоари на десет улици во Горно и Долно Лисиче

Проект: Поставување тротоари и ново осветлување на повеќе улици во Горно и Долно Лисиче: Опис на проектот: Ќе бидат изградени тротоари на следниве улици: Горно Лисиче: на потегот меѓу булевар Србија и Усјански Канал, на улица Тодор…

Обновен патот што ги поврзува Горно и Долно Лисиче

Проект: Реконструкција на локален пат с. Долно Лисиче – с. Горно Лисиче Опис на проектот: Со поддршка од Владата на Република Македонија, преку Агенцијата за државни патишта ќе се изврши реконструкција на локалниот пат с. Долно Лисиче…

Направена е реконструкција на ОУ „Круме Кепески“ во Кисела Вода

ОУ „Круме Кепески“ - реконструкција на прозори и санитарни јазли. (Рок за реализација: 2013-2015) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Реконструкција на основното училиште „Круме Кепески“ во Кисела Вода, вети градоначалничката на оваа Општина…

Изграден детскиот парк кај Теферич

Изградба на детски парк кај месноста Теферич.  (Рок за реализација: јули 2014 ) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ново детско игралиште во Теферич е изградено во август 2015 година. „ Изградба на детски парк кај месноста Теферич “, …