ДУИ: Реализација на уставните одредби за службено користење на албанскиот јазик за во следниот…

Демократската Унија за Интеграција ќе работи за реализација на уставните одредби за службено користење на албанскиот јазик за во следниот законодавен состав.

ВМРО-ДПМНЕ: Институција за анализа на здравствениот систем

Нова институција за планирање, анализа и за дијагностицирање на состојбите во здравствениот систем; за спроведување на обуки за здравствениот менаџмент; академска обука на кадарот што планира да ја насочи својата кариера во унапредување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Плаќање по извршена здравствена услуга

Воведување систем на плаќање по извршена здравствена услуга, а не ценовник за медицински материјали и плати за здравствени работници како што е до сега. Системот на ДРг првенствено ќе се користи за мерење на ефикасноста и обемот на работа…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за биомедицинско оплодување

Закон за биомедицинско (потпомогнато) оплодување да имаат свое дете. На секое семејство осигуреник, кое ќе има потреба од вештачко оплодување, ФЗО ќе ги покрие трошоците за првите три обиди. Притоа, нема да дозволиме дискриминација во однос…

ВМРО-ДПМНЕ: Соодветен лекарски тим во напуштени амбуланти

Ќе овозможиме да се екипира соодветен лекарски тим во напуштените амбуланти во селата: Љубанци, Љуботен, Радуша, Бојане, Блаце, Танушевци, Арачиново, Брушино, Кадино, Петровец, Средно Коњари, Пирава, Ѓавато, Селемли, Петрово, Прдејци,…

ВМРО-ДПМНЕ: Нови здравствени објекти

Ќе изградиме нови здравствени објекти - амбуланти во оддалечените селски подрачја, каде не постојат здравствени објекти . Ќе бидат опфатени следните региони: Охрид, Виница, Радовиш, Ростуше, Демир Хисар, Прилеп, Струга, Македонски Брод и…