ВМРО-ДПМНЕ: Обнова на Хавзи-Пашините конаци

Проектот за Обнова и ревитализација на споменикот на културата Хавзи- пашини конаци во с. Бардовци е капитален проект на Министерството за култура во областа на аудиовизуелната дејност. Обновувањето и опремувањето на Хавзи-пашините конаци,…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 20 објекти за културна и туристичка понуда

Проектот предвидува изработка и поставување на 20 културно-информативни монтажни објекти (урбана опрема) на фреквентни и атрактивни локации низ целата држава, наменети за продажба на културно-туристички промотивен материјал сувенири,…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на Порта „Македонија“

Во рамките на одбележувањето на најзначајниот јубилеј на нашата држава - 20 години од независноста, на 8 Септември, во чест на најголемиот триумф на македонскиот народ во борбата за слобода и независност, ќе биде промовиран објектот „Порта…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на спомен куќа на родителите на Кемал Ататурк

Изградбата на овој спомен-дом ќе придонесе за продлабочување на културните врски меѓу двете држави и ќе претставува реална основа за развој на локалниот туризам на општината Жупа. Објектот ќе се гради на постојните темели на родната куќа на…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на Турски театар

Со изградбата на овој капитален објект за првпат турската заедница во нашата земја ќе добие свој театар. Турскиот театар е носител на врвни домашни и меѓународни репрезентативни награди, а со изградбата на овој објект конечно ќе се добијат…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на нов театар на местото на драмски театар

Министерството за култура по пат на јавен оглас ќе се обиде да најде инвеститори кои по пат на јавно-приватно партнерство ќе изградат објект во кој покрај останатите содржини ќе биде сместен и театарот.

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на нов театар на местото на МНТ

Министерството за култура преку јавен оглас ќе се обиде да најде инвеститори кои по пат на јавно-приватно партнерство ќе изградат објект во кој покрај останатите содржини, ќе биде сместен и театарот.

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на Светиклиментовиот универзитет

Продолжуваме со реализацијата на овој обемeн капитален проект, возобновувањето на Светиклиментовиот универзитет на Плаошник, преку кој на Охрид ќе му се даде нова духовна и туристичка димензија. Светиклиментовиот универзитет ќе содржи…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на театaр во Велес

Со изградбата на новиот театар, Велес - градот на првото училиште на македонски јазик, првата гимназија, првиот музеј, првиот театар, првото музичко училиште во Македонија ќе добие современа театарска зграда и репрезентативно место кое ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на културно-образовен центар во Тетово

Новиот културно-образовен центар во Тетово ќе содржи нова библиотека и нов театар. Со изградбата на овој објект во Тетово ќе се потврдат недвосмислените напори на Министерството за култура за зачувување на непроценливото културно и книжевно…

ВМРО-ДПМНЕ: „Стар театар“

Со изградбата на „Стариот театар“ Република Македонија за првпат ќе добие современ театарски простор во кој ќе се негуваат уметноста и културата и ќе се реализираат содржини од сценско-уметничките дејности со високи технички перформанси. …

ВМРО-ДПМНЕ: Концертна сала за Македонската филхармонија

Со изградбата на Концертната сала ќе се реши долгогодишниот институционалeн проблем на Македонската филхармонија, која со децении работи во изнајмени простории и крајно несоодветни услови во Домот на АРМ. Со из-градбата на концертната сала…

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки на тркала

Ќе воспоставиме систем на подвижни аптеки за снабдување со неопходни лекови посебно на граѓаните од руралните средини кои се оддалечени од аптеките и посебно за стари лица, изнемоштени и хронично болни. Системот нема да го нарушува…

ВМРО-ДПМНЕ: Аптеки во руралните средини

Ќе бидат отворени аптеки на 8 локации каде населението мора да патува и до 30 километри до најблиската апотека. Новите аптеки ќе бидат отворени во: Старо Нагоричане, Карбинци, Конче - општина Радовиш, Богомила во општина Извор, Јегуновце,…

ВМРО-ДПМНЕ: Амбуланти во руралните средини

До крајот на 2011 во следните 7 населени места ќе се реализира изградбата на нови амбуланти: село Катланово – Скопје; село Локвица – Македонски Брод; село Манастирец – Македонски Брод; село Црн Врв – Скопје; село Мало Коњаре – Прилеп; село…

ВМРО-ДПМНЕ: Плаќање на лекарите во болниците по учинок

Од почетокот на оваа година, започнавме со спроведување на проектот Плаќање по учинок во три институции: Клиника за кардиологија, Клиника за максилофацијална хирургија и Градска болница Скопје. Со овој проект, дел од платата на лекарите…

ВМРО-ДПМНЕ: Ангажирање на доктори по оштините

Локалната самоуправа треба да ја стимулира здравствената заштита на децата, како основен мотив за одржлив регион преку ангажирање на педијатри, односно нивно финансирање за да специјализираат, со обврска да ги опслужуваат децата во тој…