Категорија...

Неконкретно

Неконкретно ветување

Андреј Жерновски: По 10.000 денари за секое новороденче во Центар

 Двојно зголемување на помошта за секое новородено дете во Центар – по 10.000 денари за секое новороденче     Образложение: Во февруари 2014 година Општината ги извести семејствата кои имаат постојано…

ДУИ: Изградба на патен правец Кичево-Бошков Мост

„Руга е Арберит“ (Патен правец Кичево-Бошков Мост).  Ќе се изгради нов пат кој ќе претставува ново крило во патниот правец „Руга е Арберит“ и ќе го поврзува Кичево со Дебар, а ќе продолжи во делот кој се гради во Албанија.

ДУИ: Подобрување на инфраструктурата на сите албански училишта

„Демократската Унија за Интеграција во наредниот мандат ќе продолжи со подобрувањето на инфраструктурата и уредувањето на просторот за учење во средно училиште, во сите општини, а особено за образованието на албански јазик, каде што…

ВМРО-ДПМНЕ: Адаптација на галерискиот простор во Демир Капија

Адаптацијата на просторот во Домот за култура „Мирка Гинова“ ќе придонесе за заживување на активностите од областа на ликовната уметност во регионот. Галерискиот простор ќе ги стимулира сите млади уметници за реализација на низа изложби и…

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на армискиот полигон Криволак

По завршувањето на првата фаза од модернизацијата на армискиот полигон Криволак, во 2012 година ќе продолжиме со изградба на останатите предвидени содржини, со што значително ќе бидат подобрени условите за обука на овој полигон и истиот ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегија за одбрана

Со новата Стратегија за одбрана, создадовме основа за донесување на Долгорочниот план за развој на одбраната. Со него ги поврзавме стратегиските мисии со долгорочните одбранбени развојни цели на системот за одбрана, структурата и…

ВМРО-ДПМНЕ: Борба против тероризмот

Јакнењето на системот на национална безбедност, одржувањето на стабилноста во земјата и борбата против тероризмот како глобална закана остануваат наш приоритет и во новиот мандат. Управата за безбедност и контраразузнавање како рамноправен…

ВМРО-ДПМНЕ: Јакнење на организацискиот капацитет на пенитенцијарниот систем

Ќе се преземат активности за јакнење на организацискиот капацитет на пенитенцијарниот систем во Р. Македонија за да се обезбеди целосна заштита на човековите права во третманот на притворените и на осудените лица.

ВМРО-ДПМНЕ: Операционализација на Националната стратегија за заштита на стари лица

Операционализација на мерките и активностите од Националната стратегија за заштита на стари лица (2010-2020) со посебен акцент за отворање на социјални сервиси на локално ниво во соработка со општините и граѓанските организации.

ВМРО-ДПМНЕ: Проекти финансирани од европски фондови

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со реализација на проектите финансирани од европските фондови во областите на: реформи во системот на финансиска контрола на централно и на локално ниво; финансирање на инфраструктурни проекти предложени од…